DANE TECHNICZNE

ZASADY DZIAŁANIA REKUPETORA PRANA

Strumienie powietrzne przebiegają przez system miedzianych wymienników ciepła, ulokowanych wewnątrz modułu operacyjnego, przy czym są podzielone między sobą zarówno wewnątrz modułu operacyjnego, jaki na „wlocie – wylocie” i nie są mieszane.
W systemie wentylacyjnym PRANA wypracowane ciepłe powietrze, które wyprowadza się z pomieszczenia, grzeje powietrze zimne, napływające z zewnątrz. A w lecie na odwrót – wychładza.
System nie ma filtrów, a miedziane wymienniki ciepła zabezpieczają dezinfekcję dzięki temu, że przewodowe kanały powietrza są prosto płynne, ich długość jest niewielka, zachowuje się skład jonowy i naturalny komponent energetyczny powietrza „prane”.

JAK WYNIK:

„Prana” nie tylko wietrzy pomieszczenie, ale także zapewnia dostateczną ilość poprzednio nagrzanego powietrza „zewnętrznego”, które jest nasycone tlenem i jonami naturalnymi. Ponadto ten system pozwala istotnie zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkania w zimie i wychładzania latem dzięki efektywnemu wymiennikowi ciepła.
Główne przewagi rekuperatora PRAHA:
Kompaktowe wymiary: średnica obudowy modułu operacyjnego – 150, 200, 250, 340 mm. Długość regulowano w zależności od grubości ścian.
Miedziany wymiennik ciepła: po pierwsze dla miedzi jest właściwe doskonałe przenikanie ciepła, po drugie – dzięki temu, że miedź jest antyseptykiem (maksymalnie zbliżona do srebra) w rekuperatorze powstaje środowisko, zapewniające odkażanie powietrza, czyli wirusy, bakterie tracą zdolność do życia.
Sprawność wynosi do 91 %: osiągalna jest dzięki przechodzeniu strumieni powietrza wylotowych i wlotowych, zmierzonych w przeciwnym kierunku i nie krzyżujących się wzajemnie, przez system miedzianych wymienników ciepła. (rekuperatorów);

Szybkość i łatwość montowania: robi się otwór na zewnątrz, w którym za pomocą pianki montażowej lub innej uszczelki montuje się moduł operacyjny. Istnieją także modułe do montowania bloku wentylacyjnego wewnątrz pomieszczenia (w charakterze bloku wewnętrznego).

  • Widoczne zostają tylko kraty wentylacyjne: jedne – wewnątrz pomieszczenia, drugie – na elewacji.
  • Bez materiałów eksploatacyjnych.
  • Dostępność i łatwość obsługi.
  • Maksymalny poziom zużycia energii elektrycznej od 32W/h – 310w/h, w zależności od modułu.
  • Zręczny i łatwy system sterowania: pilot zdalnego sterowania lub opornica.
    Bezszumny w reżimie nocnym (seria domowa).
  • Okres gwarancyjny 2 lata
  • Uczciwa i dostępna cena konkurencyjna w zasady ”cena – jakość”.