Montaż i instalacja

Montowano w górnej części ściany, graniczącej z przestrzenią zewnętrzną. Robi się otwór przelotowy na zewnątrz o odpowiedniej średnicy, w zależności od modułu, w którym za pomocą pianki montażowej lub innej uszczelki instaluje się moduł operacyjny. W ten sposób cały moduł operycyjny znajduje się w grubości ściany, a widoczne zostają tylko kraty wentylacyjne: jedne – wewnątrz pomieszczenia, drugie – na elewacji. Otwór przelotowy wykonywano pod kątem 3-5 stopni w zewnętrznym kierunku.
Celem zapewnienia normalnego działania systemu wentylacji trzeba, żeby jej połączenie wylotowe, znajdujące się na zewnątrz, wychodziło za granice ściany na odległości nie mniej niż 10-15mm. Długość modułu operacyjnego odpowiada grubości ściany, gdzie jest planowane montowanie. System wentylacji podłacza się do sieci stacjonarnej o napięciu 220V i częstotliwości 50Hz.

Moduły wentylacyjne serii przemysłowej, przeznaczone ku swobodnemu ulokowaniu wewnątrz pomieszczenia, mocowano do powierzchni nośnej za pomocą zacisków i wsporników. Do systemu wentylacyjnego podłączano kanały powietrzne wyciągu i wlotu w zależności od projektu systemu wentylacji.

Jeśli moduł operacyjny przeznaczono do montowania w ścianie, to w górnej części ściany, graniczącej z przestrzenią zewnętrzną, należy zrobić mały otwór odpowiedniej średnicy o nachyleniu 3-5 stopni w kierunku zewnętrznym. Moduł operacyjny instalowano do otworu za pomocą pianki montażowej lub innej uszczelki. W celu zapewnienia normalnego działania systemu wentylacji potrzebnie, żeby jego połączenie wylotowe ze strony zewnętrznej wychodziło za granice ściany na odległość, zapewniającą swobodny wylot/wyciąg przez kanał wentylacyjny, ulokowany na obudowie systemu wentylacyjnego.
Na specjalne zlecenie system może być wyposażony w wyloty pod rozgałęzienie wlotowych i/lub wyciągowych kanałów wentylacyjnych wewnątrz pomieszczenia.