Prana vs COVID-19 | Ecoventeam

Prana vs Covid-19

Prana Group poszukuje specjalistów: biotechnologów, biologów i wirusologów molekularnych oraz nauk pokrewnych, epidemiologów, celem nawiązania współpracy w zakresie realizacji prac badawczych i projektów zmierzających do adaptacji rozwiązań wewnątrz-ściennych Prana (zwłaszcza modelu PRANA-200C) do potrzeb profilaktyki pandemii oraz leczenia (rekonwalescencji) osób dotkniętych koronawirusem covid-19.Projekty dotyczą w szczególności zagadnień autonomicznej wentylacji pomieszczeń kwarantanny i pomieszczeń izolacji osób zakażonych z wykorzystaniem zbilansowanego podciśnienia powietrza i aseptycznych miedzianych wymienników ciepła.

Projekt częściowo związany jest z aplikacją o dofinansowanie w ramach EIC Accelerator SME-2b EU PIC:895034812. Stosowny wniosek został złożony i przyjęty pod nazwą "NoCOVID Recuperator" Nr wniosku: ID-210666993

Przykładowe rozwiązanie, parametry: Model Prana 200C jest do 185m3 wymiany powietrza na godzinę gwarantuje, stosowany dla pomieszczeń o ilości max. 4 pacjentów. Efektywność odzysku ciepła >92%.
Główne cechy produktów pod kątem profilaktyki i rekonwalescencji przy chorobach dotkniętych koronawirusem covid-19:

 1. MOŻLIWOŚĆ AUTONOMICZNEJ WENTYLACJI z rekuperacją (odzyskiem ciepła) w obrębie pomieszczenia w którym urządzenie jest zamontowane. Intensywne wietrzenie z odzyskiem ciepła ułatwia utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniu kwarantanny lub izolacji.Pamiętajmy o tym że wirus może utrzymywać się w powietrzu do 3 godzin od skażenia. To oznacza wprost, że zarazić się można również poprzez powietrze, zwłaszcza statyczne w pomieszczeniu niewentylowanym.
 2. Możliwość ustawienia ZBILANSOWANEGO PODCIŚNIENIA powietrza w pomieszczeniu zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania powietrza na pomieszczenia sąsiadujące ze strefą kwarantanny.
 3. Możliwość relatywnie prostej stabilizacji powietrza na OCZEKIWANYM POZIOMIE WILGOTNOŚCI 40% lub wyższej.
 4. ASEPTYCZNOŚĆ stosowanego miedzianego wymiennika ciepła. Miedź to nie tylko właściwa jonizacja powietrza. Na powierzchniach miedzianych wirus przetrwa do 4 godzin, podczas gdy na innych powierzchniach gładkich okres ten wynosi do 2 dni.
 5. IZOLACJA mikro-czerpni i mikro-wyrzutni. W obrębie działania urządzenia powietrze mikro-czerpni i mikro-wyrzutni nie miesza się. Eliminuje to ryzyko ponownego zaciągnięcia ("zawrócenia") powietrza zużytego.
 6. KRÓTKI CZAS I ŁATWOŚĆ MONTAŻU (około 2-3 godziny) - wykonanie otworu w ścianie, oknie lub innej przegrodzie i obsadzenie urządzenia. W sytuacji szczególnej - możliwość montażu urządzenia w szybie okiennej na bazie stelaża przytwierdzonego do ramy.
 7. Dodatkowe FILTRY stosowane w modelach Stop Smog oraz Premium Plus montowane na mikro-czerpniach zabezpieczają użytkowników od napływu zanieczyszczeń powietrza i zagrożeń z zewnątrz.
 8. ŁATWOŚĆ KONSERWACJI - obrazkowa instrukcja jak oczyścić wymiennik, nie wymaga stosowania specjalistycznej chemii ani umiejętności.
 9. CICHA PRACA, niskie zużycie energii elektrycznej, wysoka TRWAŁOŚĆ rozwiązania, gwarancja przedłużana do 5lat.
 10. Możliwość pracy w trybie AUTOMATYCZNYM w oparciu o parametry powietrza, sterowanie z pilota i ze smartfona.
 11. KONTROLA ZDALNA PARAMETRÓW powietrza w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym, (bluetooth) - wilgotność, zanieczyszczenia VOC, Co2.


Prana Polska Sp. z o.o., Ecoventeam Sp. z o.o., Prana Group.
office@pranagroup.eu


Ustaliliśmy istotne czynniki negatywnych zjawisk i proponujemy rozwiązanie.NASZE ZASADY

Żadnych zanieczyszczeń i niebezpiecznych materiałów. Żadnych negatywnych oddziaływań energetycznych, maksymalne zachowanie uzdrowicielskiej mocy natury.

Ekonomicznie uzasadniona redukcja strat energetycznych i maksymalne zaspokojenie potrzeb energetycznych drogą redystrybucji energii w otaczającym środowisku.

 • Miedziany wymiennik ciepła

 • Sprawność wynosi do 91%

 • Zużycie energii elektrycznej od 32V

 • Bardzo cichy w trybie nocnym

Wykorzystanie efektywnych materiałów, technologii i rozwiązań projektowych dało doskonałe wyniki. PRANA uczestniczyła na pierwszym forum międzynarodowym Bauhaus SOLAR ERFURT (Niemcy, 2008 r.), gdzie przedstawiła „Bioenergetyczną koncepcję komfortu”; - system wentylacyjny PRANA i system cieplnej izolacji akustycznej Ekotemp.

Opatentowane, konstruktywne rozwiązanie systemu wentylacji, zaoferowane szerokiej społeczności do dziś dnia nie ma równych sobie na całym świecie.