Regulamin prmocji | Ecoventeam

Regulamin promocji “Pompa ciepła gratis przy zakupie 4 szt. rekuperatorów “

 

Raszyn, 10 października 2022 r.

Regulamin promocji “ Pompa ciepła gratis przy zakupie 4 sztuk rekuperatorów “

Organizatorem promocji jest Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, KRS: 0000533306, NIP: 5342500889 będąca członkiem PRANA GROUP – producenta rekuperatorów wewnątrz-ściennych PRANA.

Oferta: “Pompa ciepła gratis przy zakupie 4 szt. rekuperatorów, rekuperatory gratis i -15% upust“ jest skierowana wyłącznie do podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Promocja na rekuperatory gratis. Przy zakupie pompy ciepła w cenie katalogowej bez rabatu, otrzymuje klient dwa dowolne wewnątrzścienne rekuperatory po ustaleniu z handlowcem ecoventeam.  Z promocji jest wykluczona pompa ciepła Unico Easy S1. 

Umowna nazwa promocji i przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Promocja polega na otrzymaniu przez klienta urządzenia Unico: z rabatem 100% lub 65 % w zależności od wybranych modeli urządzeni Prana i Unico.

Wymogi, jakie należy spełnić, aby otrzymać rabat 100% lub 65% na urządzenie Unico :

Klient musi kupić zestaw konkretnych modeli rekuperatorów w kwocie 100% wartości katalogowej według poniżej rozpiski.

Zestaw minimalny musi składać się z rekuperatorów:

1 szt 150, 1 szt. 200G, i 2szt. 200C każdy z rekuperatorów musi być w wersjach Stop Smog lub Premium Plus. Do zestawu minimum 4 szt. rekuperatorów przysługuje do wyboru 1 szt. pompy ciepła do wyboru jedna z dwóch wersji:

w “gratisie “ rabat 100% wersja do wyboru: HPS1, HP10, HP20,

lub wersja do wyboru HP25, HP30, HP14 z rabatem 65%.

Promocja obowiązuje od 07.10.2022r. na oferty wystawione z uwzględnieniem promocji.

Oferta nie sumuje się z innymi upustami lub promocjami.

Oferta promocyjna jest podawana indywidualnie każdemu zainteresowanemu po przeprowadzeniu rozmowy określającej potrzeby klienta.

Promocja nie odnosi się do pozostałych akcesoriów i usług, takich jak koszt dostosowania urządzenia na wymiar, montaż itp.

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów urządzeń Unico.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w terminie wcześniejszym, bez podania uzasadnienia.

Korzystający z promocji zobowiązany jest:

Najpóźniej w momencie złożenia zamówienia precyzyjnie (w milimetrach) podać grubości ścian, w których montaż będzie wykonywany, z wyszczególnieniem grubości każdej ściany odrębnie na każdego zamawianego Urządzenia.

Przeprowadzić montaż Urządzeń samodzielnie lub przy pomocy ekipy monterskiej.

Przeprowadzić montaż prawidłowo i w sposób zapewniający prawidłowe warunki i parametry pracy urządzenia. Nie ma ograniczeń co do używanych narzędzi oraz trwałości zastosowanych rozwiązań (urządzenie musi zostać zainstalowane w sposób zapewniający jego prawidłową i samodzielną pracę). Montaż może być wykonany w ścianie, w szybie okiennej lub innej przegrodzie oddzielającej wnętrze obiektu od zewnętrza. Szczególnie ważne jest, aby urządzenie zamontować w układzie poziomym ze spadkiem 3 do 5 stopni na zewnątrz i otworem okapowym po stronie elewacji zewnętrznej obiektu, skierowanym do dołu.

Schemat przebiegu transakcji powiązanej z promocją (krok po kroku):

1. Złożenie zamówienia z potwierdzeniem gotowości do udziału w promocji, wskazaniem konkretnych modeli Urządzeń wraz z grubościami (w milimetrach) ścian/przegród, w których zostaną zainstalowane. Rekomendowanym jest poprzedzenie zamówienia konsultacjami w zakresie doboru właściwych rozwiązań z naszymi konsultantami.

2. Zapłata za proformę, zawierającą wartość transakcji.

3. Odbiór faktury zaliczkowej otrzymanej drogą e-mail, potwierdzającej całość wpłaconej kwoty.

4. Odbiór Urządzeń od kuriera, zapoznanie z instrukcją montażu, konserwacji i użytkowania.

5. Wykonanie montażu Urządzeń. Uwaga! Demontażu wtyczki i podłączenie przewodu zasilającego do instalacji elektrycznej może  dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiadający stosowne uprawnienia. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek  lub zmian zarówno konstrukcji urządzenia jak i jego instalacji elektrycznej.

6. Odbiór faktury ostatecznej drogą e-mail.

Zyskane w ramach niniejszego programu zniżki i profity nie mogą być łączone z innymi.

Z udziału w programie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz firm powiązanych osobowo i kapitałowo z Organizatorem i Prana Group.

Zwrot zakupionych drogą internetową Urządzeń możliwy jest na zasadach ogólnych uregulowanych przez prawo, z zastrzeżeniem, że Urządzenia mogą nosić ślady użytkowania, ale nie mogą być uszkodzone mechanicznie i elektronicznie i muszą posiadać oryginalne pakowania.

Na mocy niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie z tytułu rękojmi w odniesieniu do urządzeń Unico z rabatem 100% i 65%, na co Podmiot korzystający wyraża zgodę.

 

Nie będą przyjmowane zwroty urządzeń dostosowanych na indywidualne zamówienie.

Producent zapewnia, że urządzenia zwrócone po okresie użytkowania nie trafią ponownie do obrotu jako nowe.

Zarówno Organizator jak i Korzystający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne przyszłe nieporozumienia rozwiązać w sposób polubowny, z wyrozumiałością i poszanowaniem stanowisk obydwu stron.

Udział w programie traktowany jest jednoznacznie ze zgodą Korzystającego na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji promocji. Administratorem danych osobowych Ecoventeam Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, e-mail: office@pranagroup.eu