Montaż i instalacja Rekuperatorów Prana | Ecoventeam

MONTAŻ I INSTALACJA REKUPERATORÓW PRANA


Rekuperatory serii PRANA 150 oraz 200 montujemy w górnej części ściany zewnętrznej budynku. Podczas montażu należy wykonać otwór przelotowy na zewnątrz o odpowiedniej średnicy, w którym za pomocą kompaktora instaluje się moduł operacyjny. W ten sposób cały moduł operacyjny znajduje się wewnątrz ściany, widoczne pozostają tylko kraty wentylacyjne: jedna – wewnątrz pomieszczenia, druga – na elewacji. Otwór przelotowy należy wykonać pod kątem 3-5 stopni w kierunku zewnętrznym.

Średnice otworów, jakie wykonujemy dla poszczególnych modeli:

« PRANA 150 » – otwór 165 mm ;
« PRANA 200G » – otwór 215 mm ;
« PRANA 200C » – otwór 215 mm ;

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu wentylacyjnego, konieczne jest, aby jego wylot (na zewnątrz) rozciągał się poza ścianę w odległości nie mniejszej niż 5 mm. Długość modułu operacyjnego odpowiada grubości ściany, w której wykonywany jest montaż.

Rekuperatory podłącza się do sieci stacjonarnej o napięciu 220V i częstotliwości 50Hz.

Pozostałe prace przygotowawcze:

  • przygotowanie otworu do instalacji przełącznika,
  • podłączenie przewodów instalacji elektrycznej między systemem, przełącznikiem i źródłem zasilania.

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Wszystkie przewody łączące, wykorzystywane w instalacji, powinny być o przekroju min. 0,75 mm².

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą pilota zdalnego sterowania.

W CELU PODŁĄCZENIA SYSTEMU WENTYLACYJNEGO NALEŻY:

  1. Podłączyć zaciski kontaktowe do sieci elektrycznej za pomocą dwużyłowego kabla zasilającego o przekroju min. 0,75 mm². W przypadku obecności w komplecie przełącznika rezystora, podłącza się go do sieci zasilania szeregowo.
  2. Włączyć wentylatory.
  3. Dokonać kontroli wizualnej podłączenia i kontroli działania opcji wentylatorów systemu.


SERIA PRZEMYSŁOWA

Moduły wentylacyjne z serii przemysłowej (PRANA-250 lub PRANA-340S) przeznaczone są do swobodnego umieszczania w pomieszczeniach za pomocą zacisków lub wsporników. Do systemu wentylacyjnego podłącza się przewody wentylacyjne w zależności od konstrukcji systemu wentylacyjnego. Układ może być umieszczony w sposób dowolny na powierzchni nośnej lub na ścianie. Mocuje się go do powierzchni nośnej za pomocą stojaków lub zacisków (nie wchodzą do kompletu).

Po zamocowaniu instalacji na powierzchni nośnej do systemu podłącza się kanały napływu i wyciągu powietrza zgodnie z projektem układu wentylacji. Urządzenie jest kompatybilne ze standardowymi kanałami wentylacyjnymi.

Jeśli moduł operacyjny przeznaczony jest do montowania na ścianie, to w górnej części ściany zewnętrznej budynku, należy zrobić mały otwór o odpowiedniej średnicy o nachyleniu 3-5 stopni w kierunku zewnętrznym.

Moduł operacyjny instalujemy za pomocą pianki montażowej lub innej uszczelki. W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu, urządzenie od strony zewnętrznej powinno wychodzić poza granice ściany na odległość zapewniającą swobodny przepływ powietrza przez kanał wentylacyjny.

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Wszystkie przewody łączące, wykorzystywane w instalacji, powinny być o przekroju min. 0,75 mm².

Prace elektromontażowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami.

Po uruchomieniu urządzenie powinno odpowiadać przepisom następujących dyrektyw:

  • Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE;
  • Dyrektywa №2006 / 42 / CE w sprawie maszyn;
  • 2004/108/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Jak uzyskać pomoc | KROKI INSTALACJI PRANA